Sjark og poesi


I 2021 gav Øyvind Rangøy ut diktsamlinga Dødsbu på Aschehoug forlag. Hans debut som forfattar var derimot i Estland, to år tidlegare, der han har gitt ut fleire bøker.

Frå omslaget på «Dødsbu», Aschehoug 2021. Formgiving: Asko Kïnnap.


På søndag vender Øyvind tilbake til røtene – og om vêret held, i ein heilt spesiell setting:
I Sjark og Poesi får du høyre dikta i det miljøet dei kjem frå, lese rett frå sjarktaket på kaia der båtar kom inn.

Frå «Dødsbu», Aschehoug 2021