Cars n» Coffee

Plassen ved sjøsportkaia, søndag klokka 14.00

Willy Bergsnes er Rangøyas veteranbilentuast og viser under kulturhelga saman med naboar sine eigne doningar. Men ikkje nok med det: på søndag har han invitert sine venner i miljøet til «Cars n» Coffee» hos seg, på plassen nær Sjøsportkaia. Kom og sjå!

Vel møtt!