Skråblikk på Rangøyingen

Kåseri på Løa, laurdag 26. august klokka 14.00


John Harry Kvalshaug (f. 1944) har vært både skipsfører i MRF/Fjord 1 og ordfører i Averøy kommune (1997–2003), i tillegg til en rekke politiske verv og styreverv innen både offentlig og privat virksomhet og frivillighet. I tillegg har han rukket å stifte en hel del bekjentskap med rangøyinger.

Rangøya har vært et viktig kraftsenter i fiskerinæringen helt fra øyene ble befolket, men fra 1940–50-åra og utover har sterke personligheter med pågangsmot, framsynthet og tro preget øya. De er kjennetegnet ved et tydelig språk, kall det gjerne «rangøysk». Og de er på jakt etter nye løsninger og nye fangstmetoder. På tidlig 60-tall kom Rangøya til Averøya – eller motsatt – og bilene ble brukt til alt. Og ikke minst var rangøyingene sterke på overtro: ryggsekker og paraplyer var «for fjellfinner». Ikke minst måtte damer som kunne «trolle» eller «ganne» pleies.

Bildet er tatt ved siden av en dorry som ble brukt av alle notskøyter. Dorryen var i enden på nota. Ved kasting ble dorryen bemannet med to mann: en rodde og en passet tau og snurpeline, som igjen ble kastet om bord i skøyta etter at nota var utsatt og snurpingen startet. På rangøybåtene var disse brukt til tidlig på 60-tallet da de gikk over til lettbåter med motor. Foto: Terje Holm.