Fuglene våre

Løa, 26. august klokka 13.00

Ole Ragnar Gjøra fra Surnadal driver med med forskning og kartlegging av fugler og utviklingsarbeid innen bioteknologi. På kulturhelga kommer han til Løa med et foredrag om fugler.

Han vil snakke om ærfuglen, fugler på foringsbrettet og ikke minst sitt store forskningsarbeid med vipe og storspove – og helt sikkert innom flere arter. Både vipen og storspoven er truede arter, og Averøy er en av kommunene som har vært med på forskningsarbeidet.

Storspove (foto: Wikipedia)

Mange er interesserte i fuglene rundt oss. Nå har du muligheten til å høre på en som virkelig forstår seg på fugler – og som også gjerne tar imot spørsmål fra publikum. Her kan du lese mer om virksomheten til BirdLife Møre og Romsdal.