Tankar etter ei kulturhelg

TANKAR ETTER EI KULTURHELG
 
Så var det over for denne gong. Som koordinator og «festivalsjef» er eg både letta og svært, svært glad — både for kor godt alt dette gjekk, reint praktisk, og ikkje minst for kor mykje godt vi faktisk gjorde og opplevde saman.
 
Det har handla om kystkulturen, om det som er vår bakgrunn her ute i Rangøy-området. Vi har fått impulsar frå verda, frå litteraturen og historia — og vi har delt det som er her, det som er nært. Ofte har det handla om å minnast det som har vore.
 
Men ikkje minst har det handla om det som var her og no, det som er her og no. Den levande kulturen er det vi har saman, det er noko vi har heile tida, men av og til opplever sterkt. Det har i alle fall eg gjort no.
 
Eg vil igjen få takke så varmt alle dykk i og utanfor Velforeninga Havglimt som har støtta opp og gjort dette mogleg — ingen nemnt, ingen gløymt. Og til slutt vil eg få dele igjen eit dikt eg hadde gleda av å lese opp, først under litteraturarrangementet og så på turen til Sanden:
 
FLYTANDE LYS
 
Det fanst ei tid båtar kom heim. Rullande kom dei og fedrane hadde store støvlar. Framleis går berget bratt ned frå teppet av lyng og gult gras, ned svarte sleipa dit taren er som ein vaksen mann, uraka.
Med gamle dønningar i ryggen kom dei heim og under kaiene var ruren, vinkande englar som slitne mødrer i vatnet som flødde og fall. Og blikket leita og fann, fargerike kuler og flagg, blåser og nøter mot veggar og ein søt røyk av diesel. Det var framtid i dette som ikkje fanst, og framleis kjem floa inn, klår over taren som flytande lys,
mørkt lagra.
 
*
 
Takk til dykk alle!
 
Øyvind Rangøy 

Rakettløype

Laurdag 21. april og søndag 22. april

Ei rakettløype er ei kort terrengløype med elektronisk tidtaking. Barna får ein elektronisk brikke som registrerer start, mellomtider og målgang. På den måten kan alle vere med å konkurrere, så lenge løypa er open. Under Kulturhelga Havglimt står Elisabeth og Helge Staurnes for rakettløypa. Brikke og informasjon i kiosken.

Veteranbilar/doningar

Willy, Gry-Jeanett og Volvo. Foto: Inga Mölder

Utstilling alle dagar

Willy Bergsnes bur på Rangøya. Han har alltid vore interessert i veteranbilar og fordi har han ein replika av en Ford GT40 68-modell, ein GMC Syclone 91-modell som skal vere verdas raskaste pickup frå null til hundre, og ein 58-modell Volvo PV.  Desse doningane er det mogleg å ta i augnesyn under kulturhelga, og kanskje til og med få ein prat med entusiasten sjølv.

 

Min favorittkrig

Laurdag 21. april kl 21.00
Ilze Burkovska Jacobsen er dokumentarfilmregissør. Ho kjem opphaveleg frå Latvia, men har filmutdanninga si frå Lillehammer og har etablert seg i Noreg.
No arbeider ho med «My favourite war» – ein heilaftens dokumentarfilm om korleis det var å vekse opp i Sovjetunionen. På Kulturhelga får vi sjå ein del av denne filmen, med personleg introduksjon av regissøren sjølv. 
 

Fotoutstilling – Harald Kalvøy

Utstilling på Brygga alle dagar

Harald Kalvøy driv selskapet H2Ocean med «basecamp» på Rangøya, er ein av initiativtakarane til Kulturhelga Havglimt og ein dyktig fotograf. Dei fleste av bileta hans er av maritime motiv, ikkje minst i området rundt Hustadvika.  Sjølv seier han at han  «prøver å formidle øyeblikket slik jeg ser det, men vet det blir urettferdig mot øyeblikket». Mange av fotografia hans kan du sjå på Instagram-profilen @hkalvoy — men under kulturhelga kan du sjå dei i sitt rette format og miljø, utstilt på Brygga.

Til ein hundreåring: Estland og eg

Øyvind Rangøy. Foto: Inga Mölder

Laurdag 21. april kl. 19.00

Den 24. februar 1918 vart Republikken Estland erklært sjølvstendig, og i år er det stort jubileumsår. Øyvind Rangøy er innfødd på Rangøya, men gift estisk og utdanna estiskfilolog ved Universitetet i Tartu. I snart 20 år har han pendla mellom Noreg og Estland og reflektert over kva det vil seie å høyre heime to stader. I dette jubileumsåret deler han litt av dette i eit føredrag med ein fot i kvart land, tileigna hans andre heimland, 100-åringsjubilanten Estland.

Lokale interørtekstilar

Utstilling på Løa alle dagar

Ein gjeng grepa kvinnfolk som kallar seg “pigeforeningen” møtest jamnleg på Løa på Rangøya, og i sentrum for samværet står ei interesse for handarbeid og tekstilar av ulike slag. Under sist kulturhelg viste dei fram rikdommen av lokalt laga klesplagg. I år vil dei stille ut gamle og nye lokalt laga interiørtekstilar av alle slag: sengeteppe, åkle, dukar og meir til, fortel utstillingskoordinator Mary Ann Rangøy Torske.

Opne båtar – «Gavlbåt»

Einar Rangøy. Foto: Øyvind Rangøy

Laurdag 21. april kl 10.-14.00

Einar Rangøy er i likskap med brørne Knut og Leif meir enn gjennomsnittet begeistra for gamle båtmotorar. Slike motorar er det fleire av på Kulturhelga Havglimt, men laurdag 10-14 blir det også høve til å sjå ein god, gammal Marna 1959-modell i sitt rette element, montert i ein «gavlbåt» frå  1951.

Ein gavlbåt er ein båt med tverr ende, også kjent som ein «spelbåt». Den tverre enden har ein rull som blir brukt til å dra inn ei not over, og slike båtar vart brukt som hjelpebåtar for større fartøy, for eksempel når ein gjorde orkast i større nøter.

Lygarkveld

Fredag 20. april kl. 19.30-21.00

Du skal høyre mykje før øyrene dett av. Men aldri skal du la sanninga øydeleggje ei god historie. Fredag kveld blir det lygarkveld i «motorteltet» utanfør Løa, eit hi med nokre ringrevar og plass til fleire. Hit er det berre å kome, så ser vi kva som skjer!

Med oss på lygarkvelden er vi så heldige å ha Håvard Kongshaug og gitaren hans. Han har vore aktiv både som lærar, musikar og politikar. Han har markert seg lokalhistorisk som forfattar av boka «Havets skattkammer. Fiske, fangst og folk i Averøy gjennom 100 år» som for mange har blitt eit referanseverk, og i seinare tid er han også ein av opphavsmennene til spelet om Håholmen.

På tur til «Sanden»

Elin Rangøy. Foto: Øyvind Rangøy

Søndag 22. april kl 12.00

Elin Rangøy har i samarbeid med Velforeninga Havglimt lagt med ein stor innsats i merking av turløyper i Rangøy-området, og har også fått laga eit kart over turstiane. Ei av løypene går til Velforeningas gapahuk ved Sanden. Søndag 22. april tek Elin med alle som vil ut på tur for å nyte den flotte naturen og ta ein rast ved gapahuken. Oppmøte ved Løa — ta med godt humør!

Sanden. Foto: Inga Mölder