Til ein hundreåring: Estland og eg

Øyvind Rangøy. Foto: Inga Mölder

Laurdag 21. april kl. 19.00

Den 24. februar 1918 vart Republikken Estland erklært sjølvstendig, og i år er det stort jubileumsår. Øyvind Rangøy er innfødd på Rangøya, men gift estisk og utdanna estiskfilolog ved Universitetet i Tartu. I snart 20 år har han pendla mellom Noreg og Estland og reflektert over kva det vil seie å høyre heime to stader. I dette jubileumsåret deler han litt av dette i eit føredrag med ein fot i kvart land, tileigna hans andre heimland, 100-åringsjubilanten Estland.