Lysbilete og Inge Rangøy

Inge Rangøy. Foto: Inga Mölder

Fredag  20. april kl. 18.30

Inge Rangøy er innfødd rangøying og drog på slutten av 70-talet i gang eit nytt trålfiske etter stavstild. Saman med kona Marit driv han Rangøy Rorbu, er initiaitivtakar til Averøy UK Sjøsport og vertskap på Løa som gjer kulturhelga mogleg. Som gammal fiskar med fotointeresse har han ei stor samling lysbilete frå fiske og andre sider ved den lokale kysthistoria. Fredag 20. april vil han vise lysbilete.