Opne båtar – «Gavlbåt»

Einar Rangøy. Foto: Øyvind Rangøy

Laurdag 21. april kl 10.-14.00

Einar Rangøy er i likskap med brørne Knut og Leif meir enn gjennomsnittet begeistra for gamle båtmotorar. Slike motorar er det fleire av på Kulturhelga Havglimt, men laurdag 10-14 blir det også høve til å sjå ein god, gammal Marna 1959-modell i sitt rette element, montert i ein «gavlbåt» frå  1951.

Ein gavlbåt er ein båt med tverr ende, også kjent som ein «spelbåt». Den tverre enden har ein rull som blir brukt til å dra inn ei not over, og slike båtar vart brukt som hjelpebåtar for større fartøy, for eksempel når ein gjorde orkast i større nøter.