Rakettløype

Laurdag 21. april og søndag 22. april

Ei rakettløype er ei kort terrengløype med elektronisk tidtaking. Barna får ein elektronisk brikke som registrerer start, mellomtider og målgang. På den måten kan alle vere med å konkurrere, så lenge løypa er open. Under Kulturhelga Havglimt står Elisabeth og Helge Staurnes for rakettløypa. Brikke og informasjon i kiosken.

Veteranbilar/doningar

Willy, Gry-Jeanett og Volvo. Foto: Inga Mölder

Utstilling alle dagar

Willy Bergsnes bur på Rangøya. Han har alltid vore interessert i veteranbilar og fordi har han ein replika av en Ford GT40 68-modell, ein GMC Syclone 91-modell som skal vere verdas raskaste pickup frå null til hundre, og ein 58-modell Volvo PV.  Desse doningane er det mogleg å ta i augnesyn under kulturhelga, og kanskje til og med få ein prat med entusiasten sjølv.

 

Min favorittkrig

Laurdag 21. april kl 21.00
Ilze Burkovska Jacobsen er dokumentarfilmregissør. Ho kjem opphaveleg frå Latvia, men har filmutdanninga si frå Lillehammer og har etablert seg i Noreg.
No arbeider ho med «My favourite war» – ein heilaftens dokumentarfilm om korleis det var å vekse opp i Sovjetunionen. På Kulturhelga får vi sjå ein del av denne filmen, med personleg introduksjon av regissøren sjølv. 
 

Fotoutstilling – Harald Kalvøy

Utstilling på Brygga alle dagar

Harald Kalvøy driv selskapet H2Ocean med «basecamp» på Rangøya, er ein av initiativtakarane til Kulturhelga Havglimt og ein dyktig fotograf. Dei fleste av bileta hans er av maritime motiv, ikkje minst i området rundt Hustadvika.  Sjølv seier han at han  «prøver å formidle øyeblikket slik jeg ser det, men vet det blir urettferdig mot øyeblikket». Mange av fotografia hans kan du sjå på Instagram-profilen @hkalvoy — men under kulturhelga kan du sjå dei i sitt rette format og miljø, utstilt på Brygga.

Til ein hundreåring: Estland og eg

Øyvind Rangøy. Foto: Inga Mölder

Laurdag 21. april kl. 19.00

Den 24. februar 1918 vart Republikken Estland erklært sjølvstendig, og i år er det stort jubileumsår. Øyvind Rangøy er innfødd på Rangøya, men gift estisk og utdanna estiskfilolog ved Universitetet i Tartu. I snart 20 år har han pendla mellom Noreg og Estland og reflektert over kva det vil seie å høyre heime to stader. I dette jubileumsåret deler han litt av dette i eit føredrag med ein fot i kvart land, tileigna hans andre heimland, 100-åringsjubilanten Estland.

Lokale interørtekstilar

Utstilling på Løa alle dagar

Ein gjeng grepa kvinnfolk som kallar seg “pigeforeningen” møtest jamnleg på Løa på Rangøya, og i sentrum for samværet står ei interesse for handarbeid og tekstilar av ulike slag. Under sist kulturhelg viste dei fram rikdommen av lokalt laga klesplagg. I år vil dei stille ut gamle og nye lokalt laga interiørtekstilar av alle slag: sengeteppe, åkle, dukar og meir til, fortel utstillingskoordinator Mary Ann Rangøy Torske.

Opne båtar – «Gavlbåt»

Einar Rangøy. Foto: Øyvind Rangøy

Laurdag 21. april kl 10.-14.00

Einar Rangøy er i likskap med brørne Knut og Leif meir enn gjennomsnittet begeistra for gamle båtmotorar. Slike motorar er det fleire av på Kulturhelga Havglimt, men laurdag 10-14 blir det også høve til å sjå ein god, gammal Marna 1959-modell i sitt rette element, montert i ein «gavlbåt» frå  1951.

Ein gavlbåt er ein båt med tverr ende, også kjent som ein «spelbåt». Den tverre enden har ein rull som blir brukt til å dra inn ei not over, og slike båtar vart brukt som hjelpebåtar for større fartøy, for eksempel når ein gjorde orkast i større nøter.

Open dag på «Sjøsportsenteret»

Foto: Averøy UK Sjøsport

Laurdag 21. april kl 10.00-14.00 Averøy UK Sjøsport stiller med trivelige folk på kaia i anledning Kulturhelga Havglimt. Mellom kl 10 og 14 på lørdag 21. april viser Sjøsportsenteret fram utstyret og fasilitetene de disponerer, svarer så godt de kan på det du lurer på og hjelper deg gjerne ut på sjøen en tur hvis været tillater det.

Måleverkstad / Måleri og glaskunst

Laurdag 21. april kl. 12.00-14.00
Søndag 22. april kl. 12.00-14.00

Marit Rangøy Fladset er ein moldekunstnar med røter fra Rangøya, som sjølv kjem til å stille ut maleri og glasskunst.  Kurset er for alle aldersgrupper og krev ingen forkunnskapar: dette er berre gøy! Ho tek 120 kroner for kurset per deltakar som inkluderer alt nødvendig materiell.

Vi ber om at alle interesserte melder seg på til Åse Dyrhaug: aasedyrhaug@hotmail.com, 971 89 785

Båtmotorar og «motortelt»

Båtmotorar v/Leif, Knut, og Einar Rangøy (Kulturhelga Havglimt 2016)

Utstilling alle dagar
Båtmotorane blir starta opp:
Fredag 20. april kl 19.15
Laurdag 21. april kl 17.30
Søndag 22. april kl 13.30

Knut, Leif og Einar Rangøy er tre brør som alle har ei litt spesiell interesse: gamle båtmotorar. Det er mykje mat i eit gammalt slips, blir det sagt, og kanskje også mykje kystkultur i ein gammal båtmotor. Desse bruksgjenstandane har sin estetikk, og ikkje minst sin spesielle lyd.